054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
הסכם להגדלת אחוזי הפרשה לפנסיה
פורסם: 13:26 (31/07/17) שלמה זהרי
בהסכם בין ההסתדרות למעסיקים הוחלט על הגדלת הפרשות לפנסיה

הפרשה בגין תגמולים החל מ-1/7/16 - עובד : 5.75% מעביד : 6.25%
החל מ-1/1/17 - עובד : 6% מעביד : 6.5%

הפרשה בגין פיצויים : 6%