054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
משרד החינוך - הוראות ביצוע להסכם 7.9.15
פורסם: 12:59 (18/11/15) שלמה זהרי
המועסקים בשרות המדינה והינם עובדי משרד החינוך בדרוגים הבאים : מינהלי, מח"ר משפטנים, הנדסאים, פסיכולוגים, עיתונאים והועסקו במשרד החינוך החל מיום 1.1.2012 ועד ליום 30.6.2014, יקבלו מענק חד פעמי בגובה 10,000 ש"ח בשלושה תשלומים שווים.