054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום א', ב’ בחשון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שכר מינימום
פורסם: 16:25 (04/05/15) שלמה זהרי
החל מחודש אפריל שכר המינימום לחודש יעמוד על 4,650 ש"ח
ושכר המינימום לשעה יעמוד על 25 ש"ח

התוספות העיקריות הבאות לא יובאו לחשבון כתוספות לצורך השלמה לשכר מינימום:
תוספת ותק, תוספת שכר 1999 (3.6%), תוספת אחוזית 2009 לדרוגים השונים, עבודה נוספת, החזרי הוצאות, ביגוד הבראה ומענק יובל