054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום א', ח’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
בכתבה זו אסביר בקצרה את אופן חישוב הגימלה
כיצד מחשבים את פדיון ימי המחלה והחופשה?
סקירה קצרה בנושא מענק הפרישה בפנסיה תקציבית
בכתבה זו אסקור בקצרה את נושא הקופה הציבורית
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים