054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום א', ח’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
בכתבה זו אסקור בקצרה את מבנה תלוש השכר בסקטור הציבורי.
נוסחת החישוב של ערך השעה לצורך תשלום שעות נוספות
סקירה קצרה על העסקת עובדים בחוזים אישיים
האם המעסיק מפריש לי כחוק?
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים