054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום א', ח’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
האם משלמים לי כחוק? מדוע לחברי, העובד ברשות מקומית, משלמים יותר ממני? קיבלתי מכתב שימוע מהממונה על השכר ממשרד האוצר - מה לעשות? איך קוראים את תלוש השכר שלי? שאלות אלו ואחרות נוגעות לרבים מעובדי הסקטור הציבורי. אתר זה נבנה עבורכם במטרה לעזור להבין את מורכבות תנאי השכר והעבודה בסקטור הציבורי.
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים