054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ג', ל’ באב תשע”ז
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
לאחר מספר שנות דיונים עברה בכנסת הצעת חוק בדבר הגברת האכיפה של דיני עבודה בכלל ואת מצבם של עובדי הקבלן בפרט. החוק קובע מספר מנגנונים ובינם עיצומים כספיים ואחריות מזמין השרותים.לרבות אחריות פלילית. בנוסף קבע החוק מנגנון של בדיקות תקופתיות ע"י בודק שכר.
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | הצטרף לרשימת תפוצה | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS