054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
בכתבה זו אסקור בקצרה מספר הסכמי שכר חשובים שנחתמו בתקופה האחרונה
10:40 (08/08/11) שלמה זהרי

הסכם קיבוצי 2009 : הסכם זה נחתם בין הסתדרות המעו"ף משרד האוצר ומרכז שלטון מקומי נחתם ב-25/10/09 ומעניק תוספות שכר לעובדים ברשויות המקומיות ובעיקר ניסה לתגמל יותר את בעלי השכר הנמוך. ההסכם מפחית את מספר העובדים המקבלים השלמת שכר מינימום ובכך מאפשר להם להנות ממלוא הקידום מתוספות שכר במקום קיזוז אותן תוספות במסגרת ההשלמה משכר מינימום. 1. ההסכם העניק תוספת שכר מדורגת לעובדים עד דרגה 9+ . 2. כמו כן הוכפל גובה סכום תוספת ה"בלתי ייחודיים" מ 714 ש"ח ל- 1400 ש"ח. 3. ההסכם אף אפשר מתן תוספת שכר לעובד שקודם בפעם השנייה, תחת קריטריונים מסוימים, בשיעור 10% וכך גם לגבי הקידום הראשון י 4. תקופת הניסיון הוארכה לתקופה של 24 חודשים. הסכם קיבוצי 2011 : הסכם זה העניק לעובדי המגזר הציבורי את הדברים העיקריים הבאים: 1. תוספות שכר - מתן תוספת בעלות כוללת של 6.25% כאשר בינואר 2011 תשולם תוספת 2.25%. במשכורת ינואר 2012 תשולם השלמת העלות ל - 4.25% ובמשכורת 2013 תושלם תוספת העלות ל -6.25%. תוספות אלו נישולמו מעבר להשלמת שכר מינימום. 2. מענק חד פעמי - תשלום 2000 ש"ח לעובדי משרה מלאה. 3. תעסוקת נשים - החל מ ספטמבר 2011 תשולם תוספת של 300 ש"ח עבור ילד אחד עד גיל 5. עובדות שיש להן ילד נוסף עד גיל 5 יקבלו 200 ש"ח נוספים. 4. הגדלות הפרשות לפנסיה - ההפרשות יעלו לשיעורין מ - 17.5% ל -19.5% כאשר הגידול יתחלק בשווה בין המעסיק לעובד. 5. פדיון ימי מחלה - זכאות לפדיון ימי מחלה לעובדים המבוטחים בפנסיה צוברת. גיל הזכאות לפדיון יוקדם לגיל 50 ויחול באופן מדורג עד גיל 57. הסכם הרופאים 8.2011: ההסכם כלל תוספות שכר גבוהות כנגד הסכם לתקופה ארוכה וכולל שינויים מבניים ברפואה הציבורית: 1. הפחתת תורניות המתמחים. 2. מתן תוספות שכר לפריפריה ומקצועות במצוקה. 3. שינוי מתכונת הדיווח וקיצור שבוע העבודה. 4. יצירת אופק קידום לרופאים מומחים. 5. עידוד רופאים להשתלם. עלות ההסכם מעל 16 מיליארד ש"ח לתקופה של 8 שנים. להלן ההסכם:הסכם הרופאים הסכם רשויות 2012: (מתוך אתר ההסתדרות) הסכם זה קבע מספר עדכון תוספות וקביעת תוספות חדשות בעיקר לאוכלוסיות בעלות הדרגות הנמוכות. בין היתר ניתן למצוא את התוספות הבאות : 1. תוספת מעו"ף (לעובדים בלתי ייחודיים)- דרגותגובה התוספת4-7410 ₪7+380 ₪8300 ₪8+220 ₪9180 ₪9+120 ₪1070 ₪ תוספת זו לא תהווה 'תוספת קבועה' כהגדרתה בהסכם הבלתי ייחודיים ותהווה שכר לכל דבר ועניין ובסיס לחישוב תוספת 3.6% 2. תוספת מדורגת - הגדלה של הסכום מ 2009 דרגותגובה התוספתתעריף קודם4-7+235 ₪180 ₪8-8+225 ₪135 ₪9180 ₪90 ₪9+135 ₪45 ₪1090 ₪----10+45 ₪---- תוספת זו לא תהווה 'תוספת קבועה' כהגדרתה בהסכם הבלתי ייחודיים ותהווה שכר לכל דבר ועניין ובסיס לחישוב תוספת 3.6% 3. תוספת ניהולית - עובד חדש וקודם לתפקיד ניהולי יקבל תוספת לפי המפתח הבא : רמת ניהולשיעור התוספתרמה בסיסית5% מהשכר המשולברמת ביניים7.5% מהשכר המשולברמה בכירה10% מהשכר המשולב תוספת זו לא תהווה 'תוספת קבועה' כהגדרתה בהסכם הבלתי ייחודיים ותהווה שכר לכל דבר ועניין ובסיס לחישוב תוספת 3.6% 4. תוספת סייעות - החל מ-1.10.2012 תשולם תוספת שכר בגובה 10% מהשכר המשולב לעובדים/עובדות המועסקים בתפקידים הבאים:סייעת לגננת, לרבות סייעת מחליפה.סייעות (טיפוליות פדגוגיות) בכיתות אורגניות.סייעות פדגוגיות לתלמידים אוטיסטים קשים ולתלמידים בעלי הפרעות נפשיות ופיגור שכלי קשה.סייעת (יחידה) לגננת בגן ילדים טיפולי לחינוך מיוחד.סייעת חינוכית בחטיבות הצעירות.סייעות תגבור.תוספת סייעות תשולם בנוסף לתוספות המשולמות לסייעות גני ילדים במסגרת רפורמת "אופק חדש" ובנוסף לתוספת המשולמת בגין יוח"א. תוספת זו לא תהווה 'תוספת קבועה' כהגדרתה בהסכם הבלתי ייחודיים ותהווה שכר לכל דבר ועניין ובסיס לחישוב תוספת 3.6% הסכם קיבוצי דצמבר 2015 :# גובה תוספת השכר במגזר הציבורי יעמוד על 7.5% כשמחציתו יחולק באופן דיפרנציאלי והיתרה כתוספת אחוזית.תוספת השכר תחולק בפעימות במועדים הבאים :7/16 - 1% 3/17 - 1.75%1/18 - 1.5%6/18 - 1.75%12/18 - 1.5%בנוסף ישולם מענק בגובה 2000 ש"ח בשני חלקים : 1/16 וב-1/17 - 1000 ש"ח בכל פעם. # הוסכם כי כמות העובדים שיועסקו ברשויות המקומיות בחוזים אישיים תעמוד על 5%. # לעובדים ברמות נמוכות ברשויות המקומיות תינתן בפעימה הראשונה תוספת של 2% בנוסף לתוספות שיקבלו שאר עובדי המגזר הציבורי. # עובדים במקצועות תומכי רפואה יקבלו 7.5% בנוסף לתוספות שיקבלו שאר עובדי המגזר הציבורי (סה"כ 15%). עובדים אלו שכבר קיבלו בהסכם הקודם 5% יקבלו השלמה ל-7.5%. הסכם מסגרת 2016 : הסכם המסגרת קבע תוספת שיקלית לדירוגים שונים בסקטור הציבורי. ההסכם לא חל על עובדים בדרוג מרפאים בעיבוק, רנטגאים, רוקחים, עובדי מעבדות. מצורף קישור לאתר מלם שכר שבו מפורטים סכומי התוספת לדרוגים השונים.תוספת זו מעודכנת לפי מדד המחירים והיא תהווה שכר לכל דבר ועניין לחישוב ערך שעה, לחישוב שעות נוספות , כונניות ופיצויי פיטורין, לקרן השתלמות ולפנסיה. סיכום הסכם 2016

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים