054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ג', ל’ באב תשע”ז
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
תחת נושא זה אצרף לכם מאמרים ומחקרים בנושאי שכר ותנאי עבודה

1. מחקר בנושא פערי שכר בין נשים וגברים במינהל הציבורי - בנק ישראל, חטיבת המחקר : http://dl.dropbox.com/u/1694555/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%91%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99.pdf 2. ניתוח ביצוע שעות נוספות המשפיע על פערי השכר בין קבוצות בסקטור הממשלתי - שלמה זהרי : http://dl.dropbox.com/u/1694555/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%20%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA.pdf 3. הפעלת הסדר פנסית החובה וההשלכות על היצע העבודה - בנק ישראל, חטיבת המחקר : http://dl.dropbox.com/u/1694555/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA%20%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94.pdf 4. התפתחות השכר במגזר הציבורי והקשרים בינו לבין השכר במגזר הפרטי - בנק ישראל, חטיבת המחקר : https://dl.dropboxusercontent.com/u/57311100/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.pdf

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | הצטרף לרשימת תפוצה | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS