054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
נוסחת החישוב של ערך השעה לצורך תשלום שעות נוספות
12:03 (23/05/11) שלמה זהרי

רבים בוודאי שואלים את עצמם כיצד מחושב ערך השעה שלי? ובכן ,ערך השעה הוא תוצאה של נוסחה קצת מורכבת אבל אנסה לפשט אותה. הנוסחא מחושבת כך : סך התוספות הקובעות את ערך השעה ____________________________ מקדם ועכשיו לפרוק הנוסחה: המונה מורכב בד"כ מהתוספות הקבועות המופיעות בתלוש דהיינו: שכר משולב, תוספות שיקליות קבועות כגון: גמולי השתלמות,תוספת איזון וכו'. תוספות אחוזיות קבועות כגון: תוספת 3.6%, תוספות ייחודיות לדרוגים שונים או לבעלי תפקידים מסוימים וכו'. המכנה מורכב לפי הנוסחא: 42.5 שעות שבועיות 52X שבועות ______________________________ = 184.16 (מקדם) 12 חודשים שימו לב כי יש מקומות בהם עובדים מספר שעות שבועי שונה מ 42.5 ש"ש ואז יש צורך לחשב בהתאם למספר הש"ש. לאחר שמבצעים את החישוב מקבלים את ערך השעה לתשלום שעות נוספות.

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים