054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
האם משלמים לי כחוק? מדוע לחברי, העובד ברשות מקומית, משלמים יותר ממני? קיבלתי מכתב שימוע מהממונה על השכר ממשרד האוצר - מה לעשות? איך קוראים את תלוש השכר שלי? שאלות אלו ואחרות נוגעות לרבים מעובדי הסקטור הציבורי. אתר זה נבנה עבורכם במטרה לעזור להבין את מורכבות תנאי השכר והעבודה בסקטור הציבורי.

מנהלים, עובדים וועדי עובדים יקרים ! שלום לכם, שמי שלמה זהרי, בעל תואר שני בכלכלה ושנתיים לימודי דוקטורט בחוג ללימודי עבודה, עובד כבר למעלה מעשור בסקטור הציבורי מתוכן כ-10 שנים בתפקידים באגף הממונה על השכר במשרד האוצר ולאחר מכן עבדתי כחשב ומנהל מחלקת כספים בעיריית תל אביב יפו. מרבית שנותי בעבודה באגף הממונה על השכר היו ביחידת האכיפה שתפקידה העיקרי הוא אכיפת סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, ולבקר גופים הנמצאים תחת פיקוחו של הממונה על השכר ולבחון האם הם משלמים שכר בהתאם להסכמים המאושרים. על תפקידי היחידה ניתן לקרוא כאן: http://www.mof.gov.il/Sachar/EnforcementUnit/Pages/ExplanationOfActivityUnit.aspx במסגרת תפקידי ביצעתי, ביקורות שכר במספר רב של גופים ציבוריים. במסגרת ביקורות השכר נמצאו במקומות רבים חריגות שכר רבות ונערכו שימועים פרטניים וקיבוציים לעובדים ולהנהלות גופים רבים. לאחר שנתקבלו תשובות המבוקרים הוציא הממונה על השכר, בגיבוי פרקליטות המדינה, החלטות בעניינם של מאות רבות של עובדים וגימלאים שכללו הפחתות שכר והחזרי תשלומים עודפים בסדרי גודל של מאות מליוני ש"ח !! לפרוט תוצאות פעילות יחידת האכיפה לשנת 2012 מצ"ב הקישור: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1694555/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94%202013.pdf במסגרת עבודתי התמחיתי בנושאי דיני עבודה, הסכמים קיבוציים, תנאי שכר ועבודה. הייתי שותף ליצירת שינויים מבניים במשק הציבורי, להסכמי שכר ולמשאים ומתנים מול ההסתדרות, הנהלות בכירות וועדי עובדים, ובנוסף עבדתי במשותף עם פרקליטות המדינה בנוגע לשימועים והחלטות הממונה על השכר ולייצוג הממונה בבתי הדין לעבודה. במסגרת תפקידי כחשב מינהל החינוך בעיריית תל אביב נחשפתי לנושא שמירת זכויות מועסקים ובנושאים רבים של בקרה תקציבית, ניהול פרויקטים כלכליים ומעקב אחר הכנסות ממשלה. כיום אני משמש כיועץ כלכלי המעניק שרותי ייעוץ והכוונה בנושאים הקשורים לתנאי שכר, ביקורות שכר, שימועים והחלטות הממונה על השכר וכן בנושאי תוכניות הבראה ופרישה,שמירה ובקרה על זכויות מועסקים, תכנון ניהול ובקרה על מקורות תקציב וביצוע עבודות כלכליות. מנסיוני בתחום השכר אני יכול להגיד לכם שהטיפול בחריגות השכר או בנושאי שכר מול הממונה על השכר, הינו הליך מורכב ובייעוץ שלי אני משתדל לתת את כל האינפורמציה בצורה בהירה ומהירה ללא בזבוז מיותר של זמן וכסף. אני מעניק יחס אישי ומלווה את התהליך ממתן חוות דעת ראשונית ועד לסיום ההליך מול גורמי האוצר בצורה מקצועית. הייעוץ הינו מופנה הן להנהלות הגופים והן לעובדים או וועדי העובדים ! ניתן גם לפנות אלי בנושא מתן הרצאות לקבוצות עובדים. לכל שאלה או בעיה בנושאים אלו אשמח לעזור לכם במייל שלי szohori@hotmail.co.il או לטלפון שמספרו: 054-4651433 .

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים